شنبه , ۳۰ تیر ۱۳۹۷
محصولات صنايع مفتولي عليزاده

توري پرسي (مش)

مش بلند

مش بلند

موارد کاربرد کلیه امور مرتبط با بتون: جاده سازی – قفسه بندی - باند فرودگاه - پی - دیوار -سقف - سد - کانال - کف سازی- تونل - مترو - دالهای بتونی - قطعات پیش ساخته - حصار کشی-فنداسیون ادامه مطلب »

مش کوتاه

مش كوتاه

موارد کاربرد کلیه امور مرتبط با بتون: جاده سازی – قفسه بندی - باند فرودگاه - پی-دیوار - سقف - سد - کانال - کف سازی - تونل - مترو - دالهای بتونی - قطعات پیش ساخته - حصار کشی-فنداسیون ادامه مطلب »