شنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
محصولات صنايع مفتولي عليزاده

سیم خاردار

مشخصات سیم خاردار

قطر مفتول مربوط به سیم وسط به صورت دولا و حداکثر تا ۳ میلیمتر قطر مفتول مربوط به خارهابه صورت چهار خاره و حداکثر تا ۲٫۵ میلمتر
فاصله خارها ۶ الی ۱۵ سانتیمتر

موارد کاربرد

جهت محصور نمودن زمین –مراکز نظامی
فرودگاها-باغات و…

مشخصات فنی

مفتولها از جنس فولاد پر کربن و به صورت گالوانیزه یا سیاه میباشد
بسته بندی کلاف بین ۲۰ الی ۴۰ کیلوکرم

سیم خاردار

سیم خاردار

سیم خاردار

سیم خاردار

سیم خاردار

سیم خاردار

سیم خاردار

سیم خاردار