شنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
محصولات صنايع مفتولي عليزاده

توری مرغی فرنگی

توری مرغی فرنگی

مشخصات توریهای مرغی فرنگی

عرض ۱۸۰-۱۵۰-۱۲۰-۱۰۰-۹۰
طول توریها به صورت رول ۴۵ متری
ابعاد چشمه از۴/۳ -۲/۱-۱ اینچ
قطر مفتول در سایزهای مختلف

موارد کاربرد

سوله سازی-مرغداری-قفس پرندگان

مشخصات فنی

نوع مفتول مصرفی گالوانیزه می باشد

توری مرغی فرنگی

توری مرغی فرنگی

توری مرغی فرنگی

توری مرغی فرنگی