شنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
محصولات صنايع مفتولي عليزاده

توری حصاری روکش دار

توری حصاری روکش دار

مشخصات توریهای حصاری

ارتفاع از  ۰٫۵ الی ۲ متر
طول توریها به صورت رول ۱۰ یا ۱۵ متری
ابعاد چشمه از ۴ الی ۸ سانتی متر
قطر میلگردها ۳ میلیمتر به صورت گالوانیزه روکشدار

موارد کاربرد

میلگردهای مصرفی در محصولات این مجموعه از نوع کلاف ۶٫۵ فوق کشش بوده و توریهای حصاری فوق العاده مقاوم وشکیل هستند
P.V.C وروکش انها از جنس

مشخصات فنی

میلگردهای مصرفی در محصولات این مجموعه از نوع کلاف ۶٫۵ فوق کشش بوده و توریهای حصاری فوق العاده مقاوم وشکیل هستند

توری حصاری روکش دار

توری حصاری روکش دار

توری حصاری روکش دار

توری حصاری روکش دار